ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ ส่วนประกอบยานยนต์นั้นมีอุปสรรคและความท้าท้ายที่สามารถก้าวผ่านไปได้ ด้วยเทคโนโลยี Automation ผ่านหุ่นยนต์ AGV จาก Hikrobot ที่มีการทำงานเชื่อมต่อกับระบบ ERP MRS WMS ได้อย่างสมบูรณ์แบบผ่านระบบ iWMS และ RCS

ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ ส่วนประกอบยานยนต์นั้นมีอุปสรรคและความท้าท้ายที่สามารถก้าวผ่านไปได้ ด้วยเทคโนโลยี Automation ผ่านหุ่นยนต์ AGV จาก Hikrobot ที่มีการทำงานเชื่อมต่อกับระบบ ERP MRS WMS ได้อย่างสมบูรณ์แบบผ่านระบบ iWMS และ RCS

SOLUTION OVERVIEW

ด้วยการทำงานกับระบบหุ่นยนต์ AGV ประเภทหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบยกขนย้าย LMR และ หุ่นยนต์โฟล์คลิฟท์อัตโนมัติ FMR โดยการทำงานที่แยกกันออกเป็นคนละกระบวนการระหว่างคน และ หุ่นยนต์ เพื่อให้การทำงานเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติ และมีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ด้วยการควบคุมระบบการทำงานของหุ่นยนต์ผ่าน RCS และ iWMS รองรับรูปแบบกระบวนการผลิตที่หลากหลาย

 

SOLUTION OVERVIEW

ด้วยการทำงานกับระบบหุ่นยนต์ AGV ประเภทหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบยกขนย้าย LMR และ หุ่นยนต์โฟล์คลิฟท์อัตโนมัติ FMR โดยการทำงานที่แยกกันออกเป็นคนละกระบวนการระหว่างคน และ หุ่นยนต์ เพื่อให้การทำงานเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติ และมีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ด้วยการควบคุมระบบการทำงานของหุ่นยนต์ผ่าน RCS และ iWMS รองรับรูปแบบกระบวนการผลิตที่หลากหลาย

SOLUTION COMPONENTS

รูปแบบหุ่นยนต์ที่แนะนำ

SOLUTION COMPONENTS

รูปแบบหุ่นยนต์ที่แนะนำ

SOLUTION OVERVIEW

SOLUTION OVERVIEW