ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ ส่วนประกอบยานยนต์นั้นมีอุปสรรคและความท้าท้ายที่สามารถก้าวผ่านไปได้ ด้วยเทคโนโลยี Automation ผ่านหุ่นยนต์ AGV จาก Hikrobot ที่มีการทำงานเชื่อมต่อกับระบบ ERP MRS WMS ได้อย่างสมบูรณ์แบบผ่านระบบ iWMS และ RCS

ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ ส่วนประกอบยานยนต์นั้นมีอุปสรรคและความท้าท้ายที่สามารถก้าวผ่านไปได้ ด้วยเทคโนโลยี Automation ผ่านหุ่นยนต์ AGV จาก Hikrobot ที่มีการทำงานเชื่อมต่อกับระบบ ERP MRS WMS ได้อย่างสมบูรณ์แบบผ่านระบบ iWMS และ RCS

SOLUTION OVERVIEW

ระบบการทำงานของหุ่นยนต์ AGV สามารถช่วยคุณลดกระบวนการทำงานที่พึ่งพาประสบการณ์ทำงานของพนักงาน
รองรับงานที่มีส่วนสำคัญในการกระบวนการที่หลากหลาย ลดต้นทุนค่าแรง ลดต้นทุนความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น

 

SOLUTION OVERVIEW

ระบบการทำงานของหุ่นยนต์ AGV สามารถช่วยคุณลดกระบวนการทำงานที่พึ่งพาประสบการณ์ทำงานของพนักงาน
รองรับงานที่มีส่วนสำคัญในการกระบวนการที่หลากหลาย ลดต้นทุนค่าแรง ลดต้นทุนความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น

SOLUTION COMPONENTS

รูปแบบหุ่นยนต์ที่แนะนำ

SOLUTION COMPONENTS

รูปแบบหุ่นยนต์ที่แนะนำ

SOLUTION ADVANTAGES

SOLUTION ADVANTAGES