ออกแบบและจำหน่ายหุ่นยนต์ AGV Robot
แบบ Total Solution พัฒนาการการบริหารจัดการแบบครบวงจร

● บริหารจัดการง่าย ● ลดความผิดพลาด ● ลดต้นทุนแรงงาน

ส่งข้อมูลให้ทีมงานติดต่อกลับ

LATENT MOBILE ROBOT
หุ่นยนต์ AGV เคลื่อนที่แบบ LMR

● บริหารจัดการง่าย ● ลดความผิดพลาด ● ลดต้นทุนแรงงาน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ส่งข้อมูลให้ทีมงานติดต่อกลับ

 

FORKLIFT MOBILE ROBOT
หุ่นยนต์ฟอร์คลิฟท์อัตโนมัติ

● บริหารจัดการง่าย ● ลดความผิดพลาด ● ลดต้นทุนแรงงาน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ส่งข้อมูลให้ทีมงานติดต่อกลับ

 

 

 

ออกแบบและจำหน่ายหุ่นยนต์ AGV Robot
แบบ Total Solution พัฒนาการการบริหารจัดการแบบครบวงจร

● บริหารจัดการง่าย ● ลดความผิดพลาด ● ลดต้นทุนแรงงาน

ส่งข้อมูลให้ทีมงานติดต่อกลับ

 

LATENT MOBILE ROBOT
หุ่นยนต์ AGV เคลื่อนที่แบบ LMR

● บริหารจัดการง่าย ● ลดความผิดพลาด ● ลดต้นทุนแรงงาน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ส่งข้อมูลให้ทีมงานติดต่อกลับ

 

FORKLIFT MOBILE ROBOT
หุ่นยนต์ฟอร์คลิฟท์อัตโนมัติ

● บริหารจัดการง่าย ● ลดความผิดพลาด ● ลดต้นทุนแรงงาน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ส่งข้อมูลให้ทีมงานติดต่อกลับ

 

ออกแบบและจำหน่ายหุ่นยนต์ AGV Robot
แบบ Total Solution พัฒนาการการบริหารจัดการแบบครบวงจร

● บริหารจัดการง่าย ● ลดความผิดพลาด ● ลดต้นทุนแรงงาน

ส่งข้อมูลให้ทีมงานติดต่อกลับ

LATENT MOBILE ROBOT
หุ่นยนต์ AGV เคลื่อนที่แบบ LMR

● บริหารจัดการง่าย ● ลดความผิดพลาด ● ลดต้นทุนแรงงาน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ส่งข้อมูลให้ทีมงานติดต่อกลับ

 

FORKLIFT MOBILE ROBOT
หุ่นยนต์ฟอร์คลิฟท์อัตโนมัติ

● บริหารจัดการง่าย ● ลดความผิดพลาด ● ลดต้นทุนแรงงาน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ส่งข้อมูลให้ทีมงานติดต่อกลับ

Automation Service ตัวแทนจำหน่าย หุ่นยนต์ AGV Robot by Hikrobot อย่างเป็นทางการในประเทศไทย

การร่วมมือกันระหว่าง Automation Service ผู้ให้บริการ Industrial Automation มืออาชีพให้บริการแก่โรงงานอุตสาหกรรมในไทยมาแล้วกว่า 30 ปี
ร่วมกันกับพันธมิตร Hikrobots
ผู้ผลิตและพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่นำทางอัตโนมัติ (AGV) ที่มีประสบการณ์ให้บริการธุรกิจขนาดใหญ่ ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

Automation Service ตัวแทนจำหน่าย AGV Robot by Hikrobot อย่างเป็นทางการในประเทศไทย

การร่วมมือกันระหว่าง Automation Service ผู้ให้บริการ Industrial Automation มืออาชีพให้บริการแก่โรงงานอุตสาหกรรมในไทยมาแล้วกว่า 30 ปี ร่วมกันกับพันธมิตร Hikrobots ผู้ผลิตและพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่นำทางอัตโนมัติ (AGV) ที่มีประสบการณ์ให้บริการธุรกิจขนาดใหญ่ ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

ทำไมถึงเลือกหุ่นยนต์ AGV Robot

“ปรับปรุงระบบการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดต้นทุนและยังสามารถนำข้อมูลสถิติมาใช้ประกอบการวางแผนและวิเคราะห์ เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร”

ทำไมถึงเลือกหุ่นยนต์ AGV Robot

“ปรับปรุงระบบการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดต้นทุนและยังสามารถนำข้อมูลสถิติมาใช้ประกอบการวางแผนและวิเคราะห์ เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร”

++200%

Efficiency

+50%

Labor cost

Flexible

Expand

Optimize

Management

Labor intense

Low efficiency

Low accuracy

Difficult to manage

++200%

Efficiency

+50%

Labor cost

Flexible

Expand

Optimize

Management

Labor intense

Low efficiency

Low accuracy

Difficult to manage

++200%

Efficiency

+50%

Labor cost

Flexible

Expand

Optimize

Management

Labor intense

Low efficiency

Low accuracy

Difficult to manage

SOLUTIONS

บริการออกแบบและจัดจำหน่าย AGV Robot Solution

เราพร้อมออกแบบการใช้งานหุ่นยนต์ AGV พร้อมจัดจำหน่ายในรูปแบบ Total Solution ทั้งตัวหุ่นยนต์ AGV Software Robot Control System (RCS) และ ระบบ iWMS เพื่อให้การทำงานที่เป็นระบบครบวงจรเชื่อมต่อกับระบบการบริหารจัดการเดิมอย่างไร้รอยต่อ เพื่อพัฒนาระบบการทำงาน การบริหารจัดการต้นทุนของธุรกิจคุณ ด้วยการร่วมมือกันระหว่าง Automation Service co.,ltd. ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ HikRobot

ส่งข้อมูลให้ทีมงานติดต่อกลับ

SOLUTIONS

บริการออกแบบและจัดจำหน่าย AGV Robot Solution

เราพร้อมออกแบบการใช้งานหุ่นยนต์ AGV พร้อมจัดจำหน่ายในรูปแบบ Total Solution ทั้งตัวหุ่นยนต์ AGV Software Robot Control System (RCS) และ ระบบ iWMS เพื่อให้การทำงานที่เป็นระบบครบวงจรเชื่อมต่อกับระบบการบริหารจัดการเดิมอย่างไร้รอยต่อ เพื่อพัฒนาระบบการทำงาน การบริหารจัดการต้นทุนของธุรกิจคุณ ด้วยการร่วมมือกันระหว่าง Automation Service co.,ltd. ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ HikRobot

ส่งข้อมูลให้ทีมงานติดต่อกลับ

Why Automation Service – Automated Guided Vehicle (AGV)

More than 45 Years Experience
ทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 45 ปี

ด้วยประสบการณ์ในการให้บริการลูกค้าอย่างเอาใจใส่มาโดยตลอด พร้อมด้วยทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและแก้ปัญหา ทำให้บริษัทเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในวงการอุตสาหกรรม โรงงานหน่วยงานรัฐและบริษัทเอกชนชั้นนำมากมาย มากกว่า 45 ปี และเราจะไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาเพื่อที่จะได้มอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าที่มีค่าของเราตลอดไป

Design by Experienced Professionals
ออกแบบโดยวิศวกรมืออาชีพ


เรามีทีมวิศวกรที่มีความรู้และความชำนาญ การออกแบบระบบต่างๆไว้บริการ ให้คำปรึกษาแนะนำ สำรวจหน้างานและประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการสูงสุดของลูกค้า และเหมาะสมกับงบประมาณที่กำหนดไว้

After Sales Service
รับประกันงานติดตั้ง
พร้อมทีมงานบริการหลังการขาย

เรามีทีมวิศวกรที่มีความรู้และความชำนาญ การออกแบบระบบต่างๆไว้บริการ ให้คำปรึกษาแนะนำ สำรวจหน้างานและประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการสูงสุดของลูกค้า และเหมาะสมกับงบประมาณที่กำหนดไว้

Trusted Brand Quality
ตัวแทนจำหน่ายจากแบรนด์ชั้นนำ Authorized Dealer

เราเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการของหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ พร้อมทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษา แนะนำ ออกแบบและคัดเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานและการบริหารงบประมาณของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Why Automation Service – Automated Guided Vehicle (AGV)

More than 45 Years Experience
ทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 45 ปี

       ด้วยประสบการณ์ในการให้บริการลูกค้าอย่างเอาใจใส่มาโดยตลอด พร้อมด้วยทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและแก้ปัญหา ทำให้บริษัทเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในวงการอุตสาหกรรม โรงงานหน่วยงานรัฐและบริษัทเอกชนชั้นนำมากมาย มากกว่า 45 ปี และเราจะไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาเพื่อที่จะได้มอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าที่มีค่าของเราตลอดไป

Design by Experienced Professionals
ออกแบบโดยวิศวกรมืออาชีพ

      เรามีทีมวิศวกรที่มีความรู้และความชำนาญ การออกแบบระบบต่างๆไว้บริการ ให้คำปรึกษาแนะนำ สำรวจหน้างานและประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการสูงสุดของลูกค้า และเหมาะสมกับงบประมาณที่กำหนดไว้

After Sales Service
รับประกันงานติดตั้ง พร้อมทีมงานบริการหลังการขาย

      เรามีทีมวิศวกรที่มีความรู้และความชำนาญ การออกแบบระบบต่างๆไว้บริการ ให้คำปรึกษาแนะนำ สำรวจหน้างานและประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการสูงสุดของลูกค้า และเหมาะสมกับงบประมาณที่กำหนดไว้

Trusted Brand Quality
ตัวแทนจำหน่ายจากแบรนด์ชั้นนำ Authorized Dealer

      เราเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการของหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ พร้อมทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษา แนะนำ ออกแบบและคัดเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานและการบริหารงบประมาณของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Why Automation Service – Automated Guided Vehicle (AGV)

More than 45 Years Experience
ทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 45 ปี

       ด้วยประสบการณ์ในการให้บริการลูกค้าอย่างเอาใจใส่มาโดยตลอด พร้อมด้วยทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและแก้ปัญหา ทำให้บริษัทเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในวงการอุตสาหกรรม โรงงานหน่วยงานรัฐและบริษัทเอกชนชั้นนำมากมาย มากกว่า 45 ปี และเราจะไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาเพื่อที่จะได้มอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าที่มีค่าของเราตลอดไป

Design by Experienced Professionals
ออกแบบโดยวิศวกรมืออาชีพ

      เรามีทีมวิศวกรที่มีความรู้และความชำนาญ การออกแบบระบบต่างๆไว้บริการ ให้คำปรึกษาแนะนำ สำรวจหน้างานและประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการสูงสุดของลูกค้า และเหมาะสมกับงบประมาณที่กำหนดไว้

After Sales Service
รับประกันงานติดตั้ง พร้อมทีมงานบริการหลังการขาย

      เรามีทีมวิศวกรที่มีความรู้และความชำนาญ การออกแบบระบบต่างๆไว้บริการ ให้คำปรึกษาแนะนำ สำรวจหน้างานและประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการสูงสุดของลูกค้า และเหมาะสมกับงบประมาณที่กำหนดไว้

Trusted Brand Quality
ตัวแทนจำหน่ายจากแบรนด์ชั้นนำ Authorized Dealer

      เราเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการของหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ พร้อมทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษา แนะนำ ออกแบบและคัดเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานและการบริหารงบประมาณของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ